Rozliczenie roczne Belgia

Rozliczenie roczne firmy w Belgii

Rodzaje rozliczeń firm w Belgii

Rozliczenie roczne firm w Belgii – wymagane dokumenty

Rozliczenie roczne firm w Belgii – terminy

Zwrot podatku z Belgii

Zwrot podatku VAT z Belgii

Rozliczenie roczne firmy w Belgii

Każdy belgijski przedsiębiorca, nie tylko ten, który w swojej firmie zatrudnia pracowników, powinien znać przepisy dotyczące rocznego rozliczenia podatkowego dotyczące zarówno działalności gospodarczej, jak i osób fizycznych. Rozliczenie podatku z Belgii jest obowiązkowe dla osób, które legalnie pracowały w tym kraju i miały pobierane zaliczki na podatek dochodowy przez pracodawcę.Wynika z tego fakt, że każdy podatnik ma obowiązek składania corocznych zeznań podatkowych do belgijskiego urzędu skarbowego (Federale Overheidsdienst Financiën). Warto nadmienić, że belgijski system podatkowy jest złożony, a w konsekwencji rozliczenie może sprawiać trudność. Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje na temat rozliczenia rocznego w Belgii (podatki, terminy, wymagane dokumenty itp.).

Co warto wiedzieć o rocznym rozliczeniu belgijskiej firmy?

 1. Rok podatkowy w Belgii równa się z rokiem kalendarzowym (od 1 stycznia do 31 grudnia).
 2. Podatnicy otrzymują automatycznie od belgijskiego urzędu skarbowego formularz do wypełnienia Rocznego rozliczenia w Belgii można dokonać tradycyjnie w odpowiednim urzędzie (do 30 czerwca), ale można także rozliczyć się za pośrednictwem Internetu (www.taxonweb.be). Trzeba to zrobić do 15 lipca, ale z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub kartę identyfikacyjną i kod PIN. W celu właściwego wypełnienia zeznania podatkowego należy zgromadzić wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków za rok ubiegły, a także dokumenty potwierdzające prawo do ulg podatkowych (jeśli podatnik chce z nich skorzystać).
 3. Istnieje możliwość rozliczenia się nawet do 3 lat wstecz. Oznacza to, że w 2021 roku będzie się można rozliczyć za lata 2020, 2019 oraz 2018.
 4. Belgijskie prawo podatkowe dopuszcza możliwość przyznania ulg osobom rozliczającym się z przychodów uzyskanych w Królestwie Belgii, szczególnie jeśli stanowią one co najmniej trzy czwarte wszystkich przychodów uzyskanych przez podatnika w danym roku podatkowym (inaczej: 75% dochodów uzyskanych ze wszystkich źródeł we wszystkich krajach musi zostać uzyskane w Belgii).
 5. W razie problemów z dotrzymaniem terminów można wnioskować w urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu składania zeznania podatkowego.
 6. Wysokość kwoty wolnej od podatku, a więc podstawowej formy odliczenia podatkowego, jest ustalana co roku (w 2020 roku wynosiła 8 860 euro).
 7. Jeśli podatnik rozliczający się w Belgii posiada współmałżonka, to ma obowiązek rozliczenia wspólnego. Takie rozliczenie niesie za sobą szereg korzyści, szczególnie gdy współmałżonek nie zarabia lub jego dochody są niskie.Wymaga to jednak przedłożenia dokumentów potwierdzających zarobki żony lub męża oraz wspólne zameldowanie. Brak dokumentu potwierdzającego wspólny meldunek w Polsce zaowocuje odrzuceniem wniosku o przyznanie ulgi.
 8. Otrzymanie wezwania do rozliczenia z Federale Overheidsdienst Financien jest jednoznaczne z obowiązkiem niezwłocznego złożenia deklaracji. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wysokimi karami finansowymi.
 9. Belgijski podatek dochodowy ma charakter progresywny, co oznacza, że im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa jest jego stawka. Przy obliczaniu należnego podatku należy wziąć pod uwagę nie tylko dochody podlegające opodatkowaniu, ale też ulgi podatkowe i odliczenia.
 10. Podstawą do rozliczenia podatku z Belgii jest karta podatkowa fiche / loonfiche / fiche de remunerations. Dokument ten powinien zostać wydany przez pracodawcę do kwietnia kolejnego roku. Jeżeli pracownik go nie otrzyma, to powinien o niego wnioskować do pracodawcy, ponieważ na nim znajdują się wszystkie niezbędne dane do rozliczenia (kwoty dochodu, podatku oraz Nationaal Nummer). Dokumentami zastępczymi dla karty podatkowej może być roczne zestawienie płacowe Individuele rekening lub otrzymane comiesięczne odcinki płacowe loonbrief / loonbon / Fiche de Salaire / Bulletin de Paie (potrzebne są wszystkie paski wypłat z całego okresu zatrudnienia).
 11. Rezydentem podatkowym w Belgii będą przede wszystkim Ci, którzy mają stałe zameldowanie w tym kraju. Osoby te otrzymują automatycznie wezwanie między kwietniem a czerwcem oraz muszą się rozliczyć w wersji papierowej do końca czerwca (termin rozliczenia on-line jest nieco dłuższy). Nierezydenci, to Ci, którzy nie mają stałego meldunku w Belgii, pracują w tym kraju, ale ich centrum interesów osobistych i/lub gospodarczych jest w innym kraju (np. w Polsce). Warto nadmienić, że nierezydenci przed swoim pierwszym rozliczeniem nie otrzymają automatycznie formularza deklaracji podatkowej. Muszą oni samodzielnie wnioskować o niego w urzędzie skarbowym. Następnym razem powinni automatycznie dostać deklarację imienną.

12.Podstawowa stawka podatku VAT w Belgii wynosi 21%. Ponadto, tak jak w wielu krajach europejskich, występują stawki zredukowane w wysokości 12%, 6% i 0%. Stawką 6% objęte są produkty pierwszej potrzeby (produkty żywnościowe, lekarstwa, woda, książki i czasopisma, produkty rolne, usługi transportowe, naprawy). Stawką 12% objęte są m.in. opłaty za węgiel, opłaty radiowo-telewizyjne, budownictwo mieszkaniowe, margaryna, pieluchy dla dorosłych. Stawkę 0% (zredukowaną) stosuje się do towarów eksportowanych oraz gazet codziennych.

 1. Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc (kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro) lub do wyboru: co miesiąc lub kwartał, gdy obroty nie przekraczają kwoty 1 mln euro. W przypadku deklaracji miesięcznych przedsiębiorcy powinni je przesłać najpóźniej do 20. dnia kolejnego miesiąca. Tak samo deklaracja kwartalna powinna być przesłana najpóźniej do 20. dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy (20 kwietnia, 20 lipca, 20 października i 20 stycznia).

Rodzaje rozliczeń firm w Belgii

Polscy przedsiębiorcy mogą podejmować w Belgii działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak przedsiębiorcy z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Podejmując decyzję o założeniu własnej firmy w Belgii, warto zastanowić się, która forma działalności gospodarczej będzie odpowiadała możliwościom i oczekiwaniom danego przedsiębiorcy. Warto też zapoznać się z licznymi zasadami dotyczącymi najważniejszych aspektów prowadzenia firmy (formalności w urzędach, podatki, warunki działalności, zatrudniania pracowników). Trzeba także pamiętać, o tym, że każdy rodzaj działalności gospodarczej rozlicza się inaczej.

Przedsiębiorca ma do wyboru jedną z następujących form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej w Belgii:

– jednoosobowa działalność gospodarcza (independant);

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societe privee a responsabilite limitee);

– spółka jawna (societe en nom collectif);

– oddział firmy (sucursale, filiale);

– spółka akcyjna (societe anonymone);

– spółka partnerska (societe professionnelle);

– spółka komandytowa (societe en commandite simple);

– spółka komandytowo-akcyjna (societe en commandite par actions);

– jednoosobowe spółdzielnie prawa handlowego z nieograniczoną odpowiedzialnością (societe cooperative).

Rozliczenie belgijskiej działalności jednoosobowej

Największymi ułatwieniami w kwestiach rocznego rozliczenia w Belgii cechuje się jednoosobowa działalność gospodarcza. Właściciel działalności jednoosobowej (tzw. na własny rachunek), który odprowadza podatki i składki, rozlicza się tak samo jak osoba fizyczna zatrudniona na terenie Belgii. Jeśli przedsiębiorca niezależny pracuje w spółce (np. jako zarządzający), to otrzymuje wynagrodzenie, które podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Belgijski podatek dochodowy ma charakter progresywny, co oznacza, że im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa jest jego stawka. Przy obliczaniu należnego podatku należy wziąć pod uwagę nie tylko dochody podlegające opodatkowaniu, ale też ulgi podatkowe i odliczenia (oczywiście muszą one zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami).

Progi podatku dochodowego od osób fizycznych w Belgii są następujące:

– dochód poniżej 13 440 euro – 25%

– dochód 13 440 – 23 720 euro – 40%

– dochód 23 720,01–41 060 euro – 45%

– dochód powyżej 41 060 euro – 50%

Przedsiębiorcy indywidualni płacą podatek dochodowy raz w roku, jednak prawo podatkowe przewiduje możliwość dokonywania przedpłat z tytułu podatku dochodowego (nie jest to obowiązkowe).Jednak jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na przedpłaty, musi pamiętać, że niedotrzymanie terminu powoduje podwyższenie podatku nawet o 6,75%. Przedpłaty dokonywane są 4 razy w roku: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 20 grudnia.

Rozliczenia belgijskim z urzędem skarbowym (Federale Overheidsdienst Financien) dokonuje się samodzielnie, najczęściej drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony eservices.minfin.fgov.be Dla przedsiębiorców terminowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych przewidziano obniżenia wymiaru podatku (o 4,5%, 3,75%, 3% i 2,25%). Jeśli jednak deklaracja podatkowa nie zostanie złożona w terminie (do 30 czerwca lub 15 lipca w przypadku rozliczenia drogą internetową), to urząd skarbowy ma prawo rozliczyć podatnika w oparciu o dane, które posiada, bez uwzględnienia jakichkolwiek ulg podatkowych, ale może także nałożyć karę wynoszącą nawet 200% opłaconego podatku.

Warto pamiętać, że dokonując pierwszej przedpłaty na konto 679-2002340-66, należące do urzędu skarbowego, oprócz podania swoich danych (imię i nazwisko, adres, numer narodowy – odpowiednik naszego nr. PESEL), trzeba dodać dopisek 'Nouveau’. Po tym urząd wyda podatnikowi formularze do dokonywania wpłat oraz numer referencyjny historii podatkowej.

Mówiąc o zobowiązaniach podatkowych i rozliczeniowych dotyczących działalności gospodarczych, nie sposób pominąć podatku VAT. Podstawowa stawka podatku VAT w Belgii wynosi 21%, a stawki zredukowane wynoszą 12%, 6% i 0%. Warto jednak na początek sprawdzić, czy w ogóle prowadzona działalność podlega opodatkowaniu VAT. Z płacenia tego podatku w Belgii zwolnione są firmy, których roczny dochód wynosi mniej niż 25 tys. euro (firmy te nie mają obowiązku odprowadzania podatku VAT, ale też nie mogą odliczyć uiszczonego podatku VAT).

Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc (kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro) lub do wyboru: co miesiąc lub kwartał, gdy obroty nie przekraczają kwoty 1 mln euro. W przypadku deklaracji miesięcznych przedsiębiorcy powinni je przesłać najpóźniej do 20. dnia kolejnego miesiąca. Tak samo deklaracja kwartalna powinna być przesłana najpóźniej do 20. dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy (20 kwietnia, 20 lipca, 20 października i 20 stycznia).

Rozliczenie spółek w Belgii

Wszystkie spółki opodatkowane są podatkiem od osób prawnych (tzw. podatkiem od spółek). Co ważne, spółka jawna jako spółka osobowa może również być opodatkowana podatkiem od osób prawnych pod warunkiem zarejestrowania jej statutu. W przeciwnym razie, wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

Stawki podatku od osób prawnych są następujące:

– 24,98 % dla dochodów do 25.000,00 euro,

– 31,93 % dla dochodów od 25 tys. do 90 tys. euro

– 33,99 % dla dochodów od 90 tys. do 323, 75 tys. euro.

Warto także pamiętać, że wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż towarów lub usług,zobowiązane są do dokonania rejestracji jako płatnik VAT, prowadzenia odpowiedniej księgowości oraz rozliczeń tego podatku w skali miesięcznej lub kwartalnej. Zwolnieniu z podatku VAT podlegają spółki, których roczne obroty nie przekraczają 25 tys. euro. Firmy te nie mają obowiązku odprowadzania podatku VAT, ale też nie mogą odliczyć uiszczonego podatku VAT.

Podstawowa stawka podatku VAT w Belgii wynosi 21%. Ponadto, tak jak w wielu krajach europejskich, występują stawki zredukowane w wysokości 12%, 6% i 0%. Stawką 6% objęte są produkty pierwszej potrzeby (produkty żywnościowe, lekarstwa, woda, książki i czasopisma, produkty rolne, usługi transportowe, naprawy). Stawką 12% objęte są m.in. opłaty za węgiel, opłaty radiowo-telewizyjne, budownictwo mieszkaniowe, margaryna, pieluchy dla dorosłych. Stawkę 0% (zredukowaną) stosuje się do towarów eksportowanych oraz gazet codziennych.

Jeśli działalność podejmowana przez przedsiębiorcę niezależnego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, składa on deklarację podatkową:

– w terminach miesięcznych, jeśli obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro,

– w terminach miesięcznych lub kwartalnych (do wyboru), jeśli obroty roczne nie przekraczają kwoty 1 mln euro.

Deklaracja miesięczna powinna być przesłana najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy deklaracja (np. do 20 kwietnia w doniesieniu do marca). Deklaracja kwartalna powinna być przesłana najpóźniej do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy (do 20 kwietnia, 20 lipca, 20 października i 20 stycznia). Deklaracje powyższe powinny zostać dostarczone do odpowiednich komórek administracji fiskalnej w poszczególnych regionach.W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji, mogą zostać nałożone kary finansowe w wysokości 250 EUR lub 10% wartości należnego podatku VAT.

Rozliczenie roczne firm w Belgii – wymagane dokumenty

Do złożenia zeznania podatkowego potrzebne są następujące dokumenty:

– „id kaart” razem z pinem, która pozwoli odnaleźć na stronie urzędu skarbowego dochody osiągnięte na terenie Belgii;

– zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o dochodach na druku europejskim (zaświadczenie kraje UE / EOG) lub zaświadczenie o dochodach z tłumaczeniem na język niderlandzki, a więc dokumenty dokumentujące dochody osiągnięte poza Belgią (z pracy, działalności gospodarczej, emerytury itd.;

– Individuale Rekening – roczne belgijskie zestawienie odcinków płacowych. Jeżeli taki dokument został wydany przez zakład pracy, należy przedłożyć go w kserokopii do rozliczenia podatkowego w Belgii;

– Loonfiche – belgijska karta podatkowa, którą wydaje pracodawca. Loonfiche znane też pod nazwą fiche to nic innego jak belgijski odpowiednik polskiego PIT-11. Pracodawcy mają obowiązek wydać pracownikom tę kartę podatkową do końca kwietnia następnego roku po zakończonym roku podatkowym. W dokumencie znajdują się wszystkie informacje na temat dochodów oraz potrącanych składek na poczet podatku dochodowego i ubezpieczeń społecznych. W przypadku nieposiadania Loonfiche można go zastąpić rocznym zestawieniem płacowym bądź comiesięcznymi odcinkami z wypłaty. Przy rozliczeniu podajemy także belgijski National Numer (N.N), czyli odpowiednik polskiego numeru NIP;

– Loonbrieft (Loonbon) – dokument ten to odpowiednik polskiego paska płacowego. Aby móc rozliczyć się na podstawie tych dokumentów bardzo ważnym jest załączenie wyraźnej kopii wszystkich pasków. Rozliczenia na podstawie Loonbrieft (Loonbon) można dokonać w przypadku nieposiadania dokumentu Loonfiche (belgijskiej karty podatkowej);

– dokumenty potwierdzające ulgi podatkowe, z których chce skorzystać podatnik (prawo do ulg podatkowych (oraz do zwrotu nadpłaty podatkowej) mają tylko te osoby, których dochody z Belgii stanowią minimum 75 % łącznego dochodu wykazanego na druku EU EWR.

Rozliczenie roczne firm w Belgii – terminy

Złożenie deklaracji podatkowej nie będzie możliwe bez posiadania dokumentów dostarczanych przez pracodawcę. Ci mają czas do końca kwietnia, aby przekazać pracownikom stosowne karty podatkowe.

Rezydenci oraz nierezydenci podatkowi z Belgii otrzymują automatycznie deklarację podatkową między kwietniem a czerwcem. Przypominamy: nierezydenci przed swoim pierwszym rozliczeniem nie otrzymają automatycznie formularza deklaracji podatkowej. Muszą oni samodzielnie wnioskować o niego w urzędzie skarbowym. Następnym razem powinni automatycznie dostać deklarację imienną.

Rocznego rozliczenia w Belgii można dokonać tradycyjnie w odpowiednim urzędzie (do 30 czerwca), ale można także rozliczyć się za pośrednictwem strony www.taxonweb.be i trzeba to zrobić do 15 lipca.

Istnieje możliwość rozliczenia się nawet do 3 lat wstecz. Oznacza to, że w 2021 roku będzie się można rozliczyć za lata 2020, 2019 oraz 2018.

W przypadku rozliczenia podatku VAT, deklaracje miesięczne przedsiębiorcy powinni przesłać najpóźniej do 20. dnia kolejnego miesiąca. Natomiast deklaracja kwartalna powinna być przesłana najpóźniej do 20. dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy (20 kwietnia, 20 lipca, 20 października i 20 stycznia).

Zwrot podatku z Belgii

Zwrot nadpłaconego podatku z Belgii może przysługiwać osobom, które legalnie pracowały na terenie tego europejskiego kraju, czyli wtedy, gdy pracodawca odprowadzał za te osoby podatek do fiskusa. O zwrot podatku z Belgii można starać się do 3 lat wstecz.

Aby móc starać się o zwrot podatku z Belgii, należy posiadać kartę podatkową (Fische), która jest dostarczana przez pracodawcę (maksymalnie do końca kwietnia kolejnego roku). Procedura rozliczeniowa dla osób niezameldowanych związana ze zwrotem podatku z Belgii rozpoczyna jesienią roku, który następuje po roku przepracowanym na terenie tego kraju. W tym okresie każdy podatnik otrzyma formularz rozliczeniowy, który uzupełniony trzeba założyć w urzędzie skarbowym stacjonarnie bądź drogą internetową. Na zwrot podatku za pracę w Belgii czeka się około 6 miesięcy (czas jednak może ulec wydłużeniu do 12 miesięcy, ponieważ belgijski urząd skarbowy musi wziąć pod uwagę różne czynniki takie jak np. wysokość zarobków, miejsce pracy, sytuacja rodzinna czy ewentualne ulgi podatkowe) i jest on wypłacany na konto bankowe w Polsce lub w Belgii.

Do otrzymania zwrotu podatku są potrzebne następujące dokumenty:

– Loonfiche – belgijska karta podatkowa, którą otrzymują od swojego pracodawcy wszyscy legalnie zatrudnieni w Belgii pracownicy. Na karcie Loonfiche znajduje się zestawienie wszystkich miesięcznych dochodów podatnika uzyskanych za dany rok podatkowy, za który będzie się rozliczać. Dokumentami zastępczymi dla karty podatkowej może być roczne zestawienie płacowe Individuele rekening lub comiesięczne odcinki płacowe.

– Zaświadczenie EU/EWR podbite w polskim urzędzie skarbowym.

– Zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego.

– Numer konta bankowego.

– Kopia dowodu osobistego wraz z oryginałem do wglądu.

Zwrot podatku VAT z Belgii

Wszystkie belgijskie przedsiębiorstwa, które prowadzą sprzedaż towarów bądź usług, zobowiązane są do dokonania rejestracji jako płatnik VAT oraz rozliczeń tego podatku w skali miesięcznej lub kwartalnej. Zwolnieniu z podatku VAT podlegają spółki, których roczne obroty nie przekraczają 25 tys. euro.

Okres za jaki można się obiegać o zwrot podatku VAT z Belgii musi obejmować co najmniej 3 kolejno następujące po sobie miesiące kalendarzowe i nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego. Należy zwrócić uwagę, iż wartość podatku VAT przy ubieganiu się o zwrot z Belgii za okres 12 miesięcy, nie może wynosić mniej niż 50 euro, natomiast w przypadku jednego kwartału – 400 euro. Co ważne, polskie firmy mogą domagać się zwrotu zapłaconego podatku VAT za towary i usługi, które zakupiły w ramach wykonywania działalności gospodarczej za granicą.

Termin na złożenie wniosku o zwrot podatku VAT z Belgii nie powinien przekraczać dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego którego dotyczy wniosek. Wnioski za poprzedni rok kalendarzowy można każdorazowo składać do 30 września.Wnioski o zwrot VAT z Unii Europejskiej, w tym również Belgii, muszą w zostać przesłane w pierwszej kolejności do urzędu skarbowego właściwego dla danej działalności. Polski urząd weryfikuje podstawowe informacje o podatniku i wniosku, a następnie przekazuje wniosek do kraju zwrotu.Możliwe jednak, że w ramach kontroli urząd poprosi o wyjaśnienia bądź dosłanie dodatkowych dokumentów. W przypadku kontroli termin rozpatrzenia wniosku przedłuża się o 2 miesiące. Co ważne, brak odpowiedzi na wezwanie skutkuje karą pieniężną nałożoną przez urząd belgijski.

Wniosek o zwrot VAT z Belgii może składać się dokumentów, które dotyczyły zakupu paliwa, olejów, a także napraw. Istnieje również możliwość ubiegania się o zwrot podatku za koszty związane z noclegiem. Oczywiście wszystkie poniesione koszty muszą być związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nie można za to rozliczać się na podstawie paragonów. We wniosku mogą być uwzględnione jedynie faktury, które zawierają dokładne dane nabywcy.