Księgowość Belgia

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Księgowość w Belgii

Czym zajmuje się belgijska księgowość?

Typy działalności gospodarczej w Belgii

Księgowość działalności jednoosobowej

Księgowość spółek

Podatki w Belgii

Belgijska faktura

Zatrudnianie pracowników w belgijskiej firmie

System LIMOSA

Import i eksport w Belgii

FAQ

Księgowość w Belgii

Każdy przedsiębiorca, który chce zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą, jeszcze przed jej założeniem powinien zapoznać się z kwestiami dotyczącymi księgowości firmy w Belgii. Znajomość wszelkich zasad, terminów, dokumentów, podatków itp. to podstawa prawidłowego funkcjonowania firmy. W Belgii księgowość można prowadzić za pomocą programu komputerowego – to najczęściej wybierana forma; lub z tradycyjną księgą przychodów i rozchodów. W razie problemów można udać się do okienka przedsiębiorstw, które rozwieje wątpliwości lub powierzyć księgowość firmy profesjonalnym księgowym.

Czym zajmuje się belgijska księgowość?

Księgowość w Belgii dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność na terenie tego kraju, ale także pracowników, którzy znaleźli zatrudnienie w belgijskich firmach. Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmuje się księgowość w Belgii należą:
– przeprowadzenie formalności związanych z funkcjonowaniem firmy (Limosa, rejestracja firmy, rejestracja w celach podatkowych);
– belgijskie prawo pracy (układy zbiorowe, umowy, obowiązki pracodawcy, emerytury i inne świadczenia, godziny pracy, nadgodziny);
– obliczanie podatku dochodowego i rozliczenia wszystkich podatków
– sporządzanie umów z belgijskim kontrahentami;
– tłumaczenia przysięgłe dokumentów;
– meldunek przedsiębiorcy i biznesowe pozwolenia;
– udzielanie informacji dotyczących terminów, dokumentacji i podatków dotyczących każdego rodzaju działalności gospodarczej w Belgii;
– formalności związane z ustanowieniem stałego zakładu podatkowego.

Typy działalności gospodarczej w Belgii

Warunki zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Belgii są dla Polaków dokładnie takie same jak dla przedsiębiorców z pozostałych krajów UE.

Księgowość Belgia - rodzaje działalności

Największymi ułatwieniami w kwestiach księgowości, rachunkowości, podatków itp. cechuje się jednoosobowa działalność gospodarcza. Właśnie dlatego działalność na własny rachunek jest formą najczęściej wybieraną przez obywateli Polski. W przypadku tego typu działalności obowiązuje także skrócona procedury rejestracji w tzw. okienku przedsiębiorcy (guichet d’entreprise), które stanowi instytucję odpowiedzialną za doradzanie i informowanie osób rozpoczynających oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Belgii.

Księgowość działalności jednoosobowej

Księgowość belgijskiej działalności jednoosobowej jest uproszczona do minimum, ponieważ osoby samozatrudnione płacą w Belgii podatek na takich samych zasadach jak osoby fizyczne.

Rozliczenia belgijskim z urzędem skarbowym (Federale Overheidsdienst Financien) trzeba dokonać samodzielnie. Tak jak osoby fizyczne, podatek płaci się tylko raz w roku. Przy pierwszej wpłacie na konto urzędu skarbowego, trzeba dodać dopisek 'Nouveau’ (oprócz podania swoich danych). Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwi to urzędowi skarbowemu wydanie formularzy do wpłat oraz nadanie numeru historii podatkowej. Co ważne, dla przedsiębiorców, którzy będą sumiennie przestrzegać obowiązków podatkowych, możliwe jest obniżenie podatku o 2,25%, 3%, 3,75% lub nawet o 4,5%.

Księgowość w Belgii - progi podatkowe

Przedpłaty podatku są możliwe, ale są nieobowiązkowe. Jeśli jednak przedsiębiorca się na nie zdecyduje, musi pamiętać, że niedotrzymanie terminu powoduje karę w postaci podwyższenia podatku nawet o 6,75%. Przedpłaty podatku w Belgii są dokonywane cztery razy w roku: 10.04, 10.07, 10.10 i wyjątek – 20.12

Ważnym podatkiem, jeśli chodzi o belgijskie działalności gospodarcze, jest podatek VAT. Jego podstawowa stawka w Belgii to21%, a stawki obniżone wynoszą 0%, 6% i 12%. Warto jednak na początek sprawdzić, czy w ogóle prowadzona działalność podlega opodatkowaniu VAT. Z płacenia tego podatku w Belgii zwolnione są firmy, których roczny dochód jest mniejszy niż 25 tys. euro.

Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc – kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro, a jeśli obroty firmy nie przekraczają tej kwoty – deklarację można składać co miesiąc lub co kwartał (do wyboru). Deklarację miesięczne przedsiębiorcy powinni przesłać do 20. dnia kolejnego miesiąca, a kwartalną w czterech terminach – 20.04, 20.07, 20.10 i 20.01. Bardzo ważne jest terminowe regulowanie spłat.

Księgowość spółek

Obowiązki księgowe spółek są uzależnione od wielkości danej firmy.

Księgowość Belgia - spółki

Księgowość małych przedsiębiorstw w Belgii ma formę uproszczoną, ale przedsiębiorstwa duże i średnie muszą sporządzać księgowość bilansową i zobowiązane są prowadzić coroczną inwentaryzację oraz roczne sprawozdanie finansowe (bilans, informacje o działalności, rachunek strat i zysków), które potem jest przekazywane do Banku Centralnego (BNB). Warto pamiętać, że kontrola finansowa małych i średnich firm jest dokonywana przez audytora lub uprawione biuro rachunkowe, a dużych firm – przez audytorów, którzy należą do Institut des Réviseurs d’Entreprises.

Wszystkie przedsiębiorstwa, których roczne obroty przekraczają 25 tysięcy euro, zobowiązane są do dokonania rejestracji jako płatnik VAT oraz do rozliczeń tego podatku (deklaracja kwartalna lub miesięczna). Wszystkie spółki opodatkowane są podatkiem od osób prawnych. W przypadku spółki jawnej, która jest spółką osobową, wybór formy opodatkowania zależy od wspólników. Jeśli status tej spółki zostanie zarejestrowany – płacą oni podatek od osób prawnych, a jeśli nie – podatek od osób fizycznych.

Księgowość w Belgii - podatek w spółkach

Podatki w Belgii

Podatek dochodowy od osób fizycznych
Na początek warto podkreślić, że rok podatkowy w Belgii jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Belgijski podatek dochodowy ma charakter progresywny, co oznacza, że im wyższy dochód danej osoby, tym wyższa jest jego stawka. Przy obliczaniu należnego podatku należy wziąć pod uwagę nie tylko dochody podlegające opodatkowaniu, ale też ulgi podatkowe i wszystkie dostępne odliczenia. Rozliczenia podatku od osób fizycznych najczęściej dokonuje się drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony eservices.minfin.fgov.be.

Progi podatku od osób fizycznych w Belgii są następujące:
Pierwszy próg, czyli 25% ma zastosowanie dla zarobków mniejszych niż 13,5 tys. euro;
Drugi próg – 40% dotyczy dochodu w przedziale 13,5 tysiąca euro – 23,720 euro;
Trzeci próg, a więc 45% obejmuje przychód od 23,720 euro do 41,060 euro;
Próg czwarty i największy (50%) ma zastosowanie dla zarobków wyższych niż 41,060 euro.

Podatek dochodowy od osób prawnych
Stawki podatku od spółek są następujące:
– dochody mniejsze niż 25 tysięcy euro – 24,98 %,
– dochody od 25 tysięcy euro do 90 tysięcy euro – 31,93 %,
– dochody od 90 tysięcy euro do 323,750 tysięcy euro – 33,99 %.

Każda firma może od podatku odliczyć tzw. koszty uzyskania dochodu. Są to nie tylko rzeczywiście poniesione wydatki i koszty, ale również koszty mające charakter i zaksięgowane jako pewne wierzytelności czy straty. Co ważne, każda firma indywidualnie ustala koszty, które może nazwać „kosztami uzyskania dochodu”, a możliwość ich odliczenia pojawia się dopiero po dostarczeniu dokumentów potwierdzających.

Podatek VAT
W Belgii powszechna stawka podatku VAT to 21%. Dotyczy ona większości towarów i usług. Stawki zredukowane: 12% (dotyczy margaryny i licznych opłat, np. za radio, telewizję, węgiel, mieszkania, budowę), 6% (dotyczy lekarstw, produktów wydawniczych, żywności, wody butelkowanej, transportu) oraz 0% (dotyczy czasopism wydawanych codziennie i towarów pochodzących z eksportu).

Belgijska faktura

Złożoność administracyjna Belgii może skutecznie utrudnić prowadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym faktur sprzedaży (trzy regiony administracyjne, cztery strefy i trzy oficjalne języki). ​Według belgijskiego kodeksu handlowego, język faktury to język regionu Belgii, w którym dany przedsiębiorca zarejestrował swoją działalność. Jest to bardzo ważne, ponieważ zły język na fakturze sprawia, że jest ona nieważna. Wybór odpowiedniego języka i bezbłędne wpisanie wszystkich informacji decyduje o poprawności faktury. Błędne dane lub niedotrzymanie terminu 6 tygodni od dostarczenia towaru czy wykonania usługi, mogą skutkować karą urzędową.

Księgowość Belgia - faktury

Zatrudnianie pracowników w belgijskiej firmie

Działalność firmy niekiedy wymaga zatrudnienia pracowników. Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie pracowników w swojej firmie, jest zobligowany do dopełniania określonych obowiązków względem podwładnych oraz urzędów (w tym obowiązkowej rejestracji w systemie Limosa). Przede wszystkim, musi on zapoznać się z wieloma ważnymi przepisami belgijskiego kodeksu pracy, które dotyczą m.in.: świadczeń socjalnych, czasu pracy oraz wynagrodzenia za wykonaną pracę czy za godziny nadliczbowe.

Czas pracy
Według kodeksu pracy, w Belgii można w tygodniu pracować maksymalnie 38 godzin (nie można pracować więcej niż 9h/dzień i 40h/tydzień). W zależności od sektora czas pracy ulega zmianie (budowlańcy pracują 40 h/tydzień, ale mają dodatkowe dni płatnego urlopu). Obowiązkowym dniem wolnym jest niedziela. Nadgodziny są rozliczane w odrębnym systemie. Ich liczba w ciągu dnia nie może przekraczać 11, a w ciągu 90 dni – 65.

Wynagrodzenie za pracę
Belgijskie wynagrodzenie minimalne w 2021 roku ro około 1630 euro, ale kwota ta jest co roku ustalana przez rząd. Osoby małoletnie mogą liczyć na 70-80% standardowej płacy minimalnej. Co ważne, praca poniżej 15. roku życia jest zabroniona.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Zapłata za każdą nadgodzinę wynosi 150 lub 200% stawki godzinowej, gdy ktoś pracuje w niedzielę lub święta. Jednak liczba godzin nadliczbowych ma swój limit – w ciągu trzech miesięcy nie może przekroczyć 65 godzin.

Urlop wypoczynkowy
Długość urlopu w Belgii, tak jak w większości krajów, zależna jest przepracowanych w ciągu roku dni. Najczęściej przysługujący płatny urlop wynosi 24 dni urlopu (sześciodniowy tydzień pracy) lub 20 dni (pięciodniowy tydzień pracy). W Belgii wszystkie niedziele ustanowione są jako dni wolne.

System LIMOSA

LIMOSA to nowa belgijska procedura obejmująca rejestrację osób, które przyjechały do Belgii z innych krajów w celach zarobkowych.

Księgowość w Belgii - LIMOSA

Rejestracja w systemie LIMOSA to obowiązek pracodawcy. Musi on dokonać jej jeszcze zanim dana osoba rozpocznie pracę w jego firmie. Najważniejsze jest dokładnie odkreślenie daty początkowej i końcowej dotyczącej pracy. Jeśli po czasie te terminy ulegną zmianie, trzeba dokonać zmian w systemie. Oprócz czasu wykonywania pracy, w systemie muszą znaleźć się dane identyfikacyjne pracowników, rodzaj prac (albo branża) oraz adres miejsca wykonywania pracy. Co ważne, dokonanie rejestracji musi mieć miejsce przed rozpoczęciem pracy – niewypełnienie tego obowiązku może prowadzić do nałożenia kary finansowej.

Rejestracji pracowników dokonuje się na stronie www.limosa.be. Poprawna rejestracja kończy się wydaniem certyfikatu o nazwie LIMOSA-1, który jest bardzo ważny, ponieważ np. belgijska Inspekcja Pracy może go wymagać podczas kontroli.

Import i eksport w Belgii

Belgia zajmuje jedno z najwyższych miejsc i w Europie i na świecie, jeśli chodzi o wartość dochodów z handlu zagranicznego. Spółki z terenu Unii Europejskiej muszą złożyć zgłoszeń Intrastat, gdy wartości zakupu lub sprzedaży do Belgii osiągnęły pewne progi. Progi te, tak jak terminy składania zgłoszeń, ustalane są indywidualnie w każdym kraju. W Belgii zajmuje się tym Narodowy Bank Belgii (Banque Nationale de Belgique).

Jednym z ważnych obowiązków, o których mówi belgijskie prawo, jest wyznaczenie przedstawiciela podatkowego. Dzięki temu zagraniczne spółki nie muszą zakładać swojego oddziału na terenie Belgii. Nie muszą także prowadzić belgijskich ksiąg rachunkowych oraz nie płacą belgijskiego podatku od osób prawnych. Wybrany przedstawiciel podatkowy zarządza działalnością. Jego zadaniem jest spełnienie wszelkich zobowiązać spółki dotyczących podatku VAT. Zajmie się on rejestracją oraz zyskaniem numeru VAT, złoży deklarację dotyczącą tego podatku i opłaci stosowną jego sumę, a jeśli będzie taka możliwość, złoży wniosek o zwrot VAT-u. Co ważne, niewyznaczenie takiej osoby grozi nie tylko karą finansową, ale także zablokowaniem przez urząd skarbowych możliwości odzyskania zapłaconego podatku.

FAQ

 1. Co to jest „okienko przedsiębiorstw”?
  Okienko przedsiębiorstw to miejsce, w którym osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Belgii, mogą uzyskać informacje i pomoc w razie kłopotów. Okienka pomagają przy rozpoczęciu drogi biznesowej przedsiębiorcy, ale także na etapie prowadzenia działalności (porady dotyczące belgijskiego prawa, kierowania biznesem, spraw finansowych, ubezpieczeń, zatrudniania pracowników, spraw podatkowych itd.). Usługi okienek przedsiębiorstw są najczęściej bezpłatne.
 2. Jakie strony internetowe są związane z działalnością gospodarczą w Belgii?
  – Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Belgii: https://belgium.trade.gov.pl/pl/
  – Informacje na ten temat potwierdzenia kwalifikacji do prowadzenia firmy: https://economie.fgov.be
  – Pełen wykaz zawodów reglamentowanych oraz dziedzin wymagających uzyskania zezwoleń i licencji: https://www.belgium.be
  – Lista biur wydających specjalne zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej: https://www.economie.fgov.be
 3. Czym jest Federale Overheidsdienst Financien?
  Federale Overheidsdienst Financien to belgijski urząd skarbowy.
 4. Co to jest Loonfiche?
  Loonfiche to specjalna karta podatkowa, którą każdy pracownik powinien otrzymać od osoby, u której jest zatrudniony. Ten dokument jest niezbędny do rozliczenia podatkowego w Belgii.
 5. Jakie dokumenty są wymagane do rozliczenia podatku w Belgii?
  Do złożenia zeznania podatkowego na terenie Belgii wymagane są:
  – Loonfiche – zestawienie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie w roku podatkowym,
  – zaświadczenie o dochodach z Polski,
  – zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego,
  – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  – zaświadczenie zameldowaniu w tym samym miejscu (dla osób w związkach małżeńskich) oraz zaświadczenie o dochodach współmałżonka.

 6. Kto ma prawo do ulg podatkowych w Belgii?
  Prawo do ulg podatkowych (oraz do zwrotu nadpłaty podatkowej) mają tylko te osoby, których 75% zarobków pochodzi z Belgii.
 7. Jakie są typy działalności gospodarczej w Belgii?
  – jednoosobowa działalność gospodarcza (independant);
  – spółka akcyjna (societe anonymone);
  – oddział firmy (sucursale, filiale);
  – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societe privee a responsabilite limitee);
  – spółka jawna (societe en nom collectif);
  – spółka partnerska (societe professionnelle);
  – spółka komandytowa (societe en commandite simple);
  – spółka komandytowo-akcyjna (societe en commandite par actions).
 8. Co to jest Loonbrief?
  Loonbrief to inaczej pasek płacowy. Zbiór wszystkich pasków może być podstawą rozliczenia podatkowego w Belgii. Co ważne, rozliczenia na podstawie Loonbrief można dokonać w przypadku nieposiadania dokumentu Loonfiche, czyli belgijskiej karty podatkowej.

 9. Jaka jest stawka VAT w Belgii?
  W Belgii powszechna stawka podatku VAT to 21%. Dotyczy ona większości towarów i usług. Stawki zredukowane: 12% (dotyczy margaryny i licznych opłat, np. za radio, telewizję, węgiel, mieszkania, budowę), 6% (dotyczy lekarstw, produktów wydawniczych, żywności, wody butelkowanej, transportu) oraz 0% (dotyczy czasopism wydawanych codziennie i towarów pochodzących z eksportu). Warto także pamiętać, że zwolnieniu z podatku VAT podlegają spółki, których roczne obroty nie przekraczają 25 tys. euro.
 10. Jakie są możliwości prowadzenia księgowości firmy w Belgii?
  W Belgii księgowość można prowadzić elektronicznie lub w formie księgi przychodów i rozchodów.
 11. Czy rozliczenia podatkowego w Belgii można dokonać drogą elektroniczną?
  Belgijskie prawo przewiduje dwie możliwości rozliczenia podatkowego. Pierwsza metoda – tradycyjna: belgijski urząd skarbowy wysyła automatycznie formularz, podatnicy wpisują tam wszystkie ważne dane i zanoszą go do urzędu. Druga metoda – rozliczenie elektroniczne, ale jest to opcja dla osób, które posiadają kartę identyfikacyjną lub kartę pobytu.

  Warto pamiętać, że osoby, które nie są rezydentami Belgii, nie otrzymują formularza podatkowego w taki sposób jak wszyscy. Rozliczając się w Belgii po raz pierwszy, muszą złożyć wniosek, aby otrzymać deklarację. Później rozliczenie jest takie jak u rezydentów.

 12. Ile wynosi płaca minimalna w Belgii?
  Belgijskie wynagrodzenie minimalne to około 1630 euro, ale kwota ta jest co roku ustalana przez rząd.
 13. Jakie towary obejmuje belgijska akcyza?
  Podatek akcyzowy w Belgii obejmuje:
  – papierosy, cygara i inne wyroby tytoniowe,
  – napoje alkoholowe,
  – napoje orzeźwiające,
  – kawę,
  – paliwa,
  – oleje ropopochodne,
  – gaz ziemny, propan, butan.