Podatek Belgia

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Wstęp

System podatkowy w Belgii

Belgia – rezydencja podatkowa

Gdzie podatki płaci Polak pracujący w Belgii?

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Progi podatkowe od osób fizycznych w Belgii

Podatek VAT w Belgii

Rejestracja do celów VAT w Belgii

Belgijskie faktury

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odliczenia od podatku dochodowego

Jak złożyć zeznanie podatkowe w Belgii?

Terminy rozliczenia podatkowego w Belgii

Podatki w Belgii – pojęcia, które warto znać

Wstęp

Podatki w Belgii należą do najwyższych na świecie. W kwestiach księgowości firmy, państwo działa na korzyść przedsiębiorcy, ale system podatkowy nadal jest dość skomplikowany. Warto jednak poznać wszystkiego jego szczegóły, ponieważ każdy mieszkający i pracujący na terenie tego kraju ma obowiązek rozliczenia. Na wysokość podatku dochodowego ma wpływ nie tylko wysokość dochodów, ale również sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki danej osoby. Każdy podatnik ma obowiązek składania corocznych zeznań podatkowych do belgijskiego urzędu skarbowego (Federale Overheidsdienst Financiën). Trzeba też pamiętać, że przedsiębiorca, który w swojej firmie zatrudnia pracowników, powinien znać przepisy podatkowe dotyczące nie tylko działalności gospodarczej, ale też osób fizycznych.

System podatkowy w Belgii

Tak jak już zostało wspomniane, system podatkowy w Belgii jest dość skomplikowany, ponieważ obejmuje wiele podatków. Jedne pobierane są na szczeblu rządowym, a inne na szczeblu samorządowym. W skład podatku rządowego wchodzi: podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych oraz VAT. Te podatki podlegają tym samym zasadom na terenie całego kraju i są pobierane przez rząd. Na podatek samorządowy składają się: podatki od mediów oraz opłaty za wodę i odpady. Są one pobierane przez odpowiednie regiony oraz gminy i mogą mieć różne stawki. Warto pamiętać, że rezydenci Belgii (mieszkający w kraju co najmniej 6 miesięcy) nie płacą podatku samorządowego, a zamiast tego płacą podatek rządowy w wysokości 7%.

Inny podział belgijskich podatków to podział na podatki bezpośrednie oraz podatki pośrednie.

Podatki w Belgii - bezpośrednie

Podatki Belgia - pośrednie

Belgia – rezydencja podatkowa

Za belgijskich rezydentów podatkowych są uważane osoby zameldowane na stałe w tym kraju. Rezydenci podatkowi odbierają automatyczne wezwanie z urzędu skarbowego między kwietniem a czerwcem. Ich obowiązkiem jest rozliczenie do końca czerwca (jeśli wybiorą opcję tradycyjną) lub do połowy lipca (jeśli chcą rozliczyć się drogą elektroniczną).

Co ważne, za rezydenta podatkowego uważany jest także ktoś, kto mieszka w Belgii dłużej niż 90 dni. Belgijscy rezydenci otrzymują specjalny numer, który odpowiada polskiemu numerowi PESEL. Takie osoby mają obowiązek podatkowy o charakterze nieograniczonym. W ich zeznaniu podatkowym muszą się znaleźć wszystkie dochody ze wszystkich krajów.

Analogicznie – osoby, które nie są zameldowane na stałe, będą belgijskimi nierezydentami. Oznacza to, że np. przebywają w Belgii tylko w celach zarobkowych, a centrum ich interesów znajduje się za granicą. Osoby te nie otrzymują automatycznie deklaracji. Za pierwszym razem muszą zgłosić się do urzędu skarbowego i o to poprosić. Później rozliczenie powinno wyglądać tak jak u belgijskich rezydentów. Co ciekawe, nierezydenci mogą się rozliczać nawet do listopada.

Gdzie podatki płaci Polak pracujący w Belgii?

Zazwyczaj jest tak, że kraj, w którym posiada się rezydencję podatkową, może nakładać podatki na wszystkie dochody uzyskane na całym świecie. Obejmuje to wynagrodzenia za pracę, emerytury, wszelkie dochody z różnych źródeł, a także zyski ze sprzedaży pojazdów czy nieruchomości. Zwyczajowo podatki płaci się w kraju, w którym posiada się rezydencję podatkową i, w którym mieszka się dłużej niż 6 miesięcy w roku. Warto pamiętać, że zobowiązanie do płacenia podatków we własnym kraju obowiązuje także wtedy, gdy ktoś mieszka w innym kraju UE mniej niż 6 miesięcy w roku.

1 stycznia 2021 roku straciła moc prawną Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii z 2001 roku ws. unikania podwójnego opodatkowania. Dla obywateli Polski oznacza to złą zmianę, ponieważ pracując np. w Danii, Belgii czy Holandii, nie będą mogli odliczyć w Polsce podatku od zagranicznych dochodów, co wiąże się ze wzrostem obciążenia podatkowego. Ulga abolicyjna zostaje ograniczona. Każdy będzie musiał zapłacić różnice między polskim a zagranicznym podatkiem. Nie dotyczy to tylko tych pracowników, którzy zarobią mniej niż 8 tysięcy złotych (w przeliczeniu: limit podatku wynosi około 1400 zł).

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rok podatkowy w Belgii równa się z rokiem kalendarzowym. Podatnicy otrzymują formularz podatkowy z urzędu skarbowego. Terminy rozliczenia to 30 czerwca (dla osób rozliczających się w sposób tradycyjny) oraz 25 lipca (dla osób rozliczających się drogą elektroniczną). Rozliczenia internetowego można dokonać na stronie www.taxonweb.be i w tym celu potrzebna jest karta identyfikacyjna z PIN-em lub karta pobytu.

Wysokość belgijskich podatków zależy od dni w roku podatkowym, w czasie których dana osoba przebywa na terenie Belgii. Co to znaczy w praktyce? Jeśli ktoś mieszka i pracuje w Belgii więcej niż pół roku (183 dni), to jest rezydentem i zostaje objęty nieograniczonym obowiązkiem podatkowym (płaci podatek za wszystkie dochody ze wszystkich krajów). Analogicznie – ktoś, kto mieszka w Belgii mniej niż sześć miesięcy w roku płaci podatek tylko od dochodów z tego kraju.

Warto pamiętać, że każdy ma prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 8 890 euro.

Progi podatkowe od osób fizycznych w Belgii

Progi podatku od osób fizycznych w Belgii są następujące:
Pierwszy próg, czyli 25% ma zastosowanie dla zarobków mniejszych niż 13,5 tys. euro;
Drugi próg – 40% dotyczy dochodu w przedziale 13,5 tysiąca euro – 23,720 euro;
Trzeci próg, a więc 45% obejmuje przychód od 23,720 euro do 41,060 euro;
Próg czwarty i największy (50%) ma zastosowanie dla zarobków wyższych niż 41,060 euro.

Podatek VAT w Belgii

W Belgii powszechna stawka podatku VAT to 21%. Dotyczy ona większości towarów i usług. Stawki zredukowane: 12% (dotyczy margaryny i licznych opłat, np. za radio, telewizję, węgiel, mieszkania, budowę), 6% (dotyczy lekarstw, produktów wydawniczych, żywności, wody butelkowanej, transportu) oraz 0% (dotyczy czasopism wydawanych codziennie i towarów pochodzących z eksportu).

Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc – kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro, a jeśli obroty firmy nie przekraczają tej kwoty – deklarację można składać co miesiąc lub co kwartał (do wyboru). Deklarację miesięczne przedsiębiorcy powinni przesłać do 20. dnia kolejnego miesiąca, a kwartalną w czterech terminach – 20.04, 20.07, 20.10 i 20.01. Bardzo ważne jest terminowe regulowanie spłat. Deklarację VAT składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Intervat.

Rejestracja do celów VAT w Belgii

Postępowanie rejestracyjne do celów VAT w Belgii zależy od tego, gdzie siedzibę ma dana firma. Rejestracja bezpośrednia dotyczy przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej. Firmy spoza UE mają obowiązek powołania przedstawiciela podatkowego. Dzięki temu zagraniczne spółki nie muszą zakładać swojego oddziału na terenie Belgii. Nie muszą także prowadzić belgijskich ksiąg rachunkowych oraz nie płacą belgijskiego podatku od osób prawnych. Wybrany przedstawiciel podatkowy zarządza działalnością. Jego zadaniem jest spełnienie wszelkich zobowiązać spółki dotyczących podatku VAT. Zajmie się on rejestracją oraz zyskaniem numeru VAT, złoży deklarację dotyczącą tego podatku i go zapłaci, a jeśli będzie taka możliwość, złoży wniosek o zwrot VAT-u. Co ważne, niewyznaczenie takiej osoby grozi nie tylko karą finansową, ale także zablokowaniem przez urząd skarbowych możliwości odzyskania zapłaconego podatku.

Obowiązkowe jest także złożenie wymaganych dokumentów w Centralnym Urzędzie ds. VAT dla Podatników Zagranicznych (BCAE).

Podatki w Belgii - dokumenty

Trzeba także przedstawić dowód prowadzenia działalności na terenie kraju, w którym firma ma siedzibę oraz dowód, że w przyszłości firma przeprowadzi transakcje, w przypadku których wymagana jest rejestracja do celów podatku VAT w Belgii (eksport, import, tworzenie magazynów, organizacja wydarzeń, sprzedaż towarów). Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje odrzuceniem wniosku o nadanie numeru VAT.

Belgijskie faktury

Złożoność administracyjna Belgii może skutecznie utrudnić prowadzenie wszelkiej dokumentacji, w tym faktur sprzedaży (trzy regiony administracyjne, cztery strefy i trzy oficjalne języki). ​Według belgijskiego kodeksu handlowego, język faktury to język regionu Belgii, w którym dany przedsiębiorca zarejestrował swoją działalność. Jest to bardzo ważne, ponieważ zły język na fakturze sprawia, że jest ona nieważna. Wybór odpowiedniego języka i bezbłędne wpisanie wszystkich informacji decyduje o poprawności faktury. Błędne dane lub niedotrzymanie terminu 6 tygodni od dostarczenia towaru czy wykonania usługi, mogą skutkować karą urzędową. Co ważne, przedsiębiorca, który pracuje w Belgii, a firmę ma zarejestrowaną w innym kraju, musi wystawiać faktury zgodnie z zasadami fakturowania tego kraju.

Jakie informacje musi zawierać poprawna faktura w Belgii?
– nazwę oraz adres firmy i firmy kontrahenta, a także dane właścicieli,
– numer identyfikacji podatkowej,
– datę wystawienia faktury i jej numer,
– stawkę podatku VAT obowiązującego w Belgii (0%, 6%, 12%, 21%),
– opis towarów i usług, które są przedmiotem transakcji,
– termin realizacji usługi czy dostawy towaru
– suma wartości sprzedaży (netto),
– miara i ilość towarów/usług,
– wyznaczony termin płatności,
– kwoty udzielonych rabatów,
– w przypadku faktury z odwrotnym obciążeniem – numer VAT klienta.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawki podatku od spółek są następujące:

– dochody mniejsze niż 25 tysięcy euro – 24,98 %,
– dochody od 25 tysięcy euro do 90 tysięcy euro – 31,93 %,
– dochody od 90 tysięcy euro do 323,750 tysięcy euro – 33,99 %.

Każda firma może od podatku odliczyć tzw. koszty uzyskania dochodu. Są to nie tylko rzeczywiście poniesione wydatki i koszty, ale również koszty mające charakter i zaksięgowane jako pewne wierzytelności czy straty.

Podatek Belgia - koszty

Odliczenia od podatku dochodowego

Podatki w Belgii nie bez powodu są uznane za jedne z najwyższych na świecie, jednak jest wiele możliwości ich obniżenia. Jeśli chodzi o księgowość, Belgia jest restrykcyjnym krajem i dlatego prawo do ulg podatkowych (oraz do zwrotu nadpłaty podatkowej) mają tylko te osoby, których 75% zarobków pochodzi z Belgii.

Dopiero wtedy od podatku można odliczyć:
– alimenty na dziecko,
– opłaty za żłobek, przedszkole lub inną formę opieki nad dzieckiem,
– koszty kredytów hipotecznych,
– koszty składek na prywatne ubezpieczenie lub fundusz emerytalny,
– darowizny na cele charytatywne,
– koszty zakupu ekologicznych samochodów lub wyposażenia domu (np. panele solarne).

Od podatku mogą też być odliczone wydatki na cele zawodowe. Odbywa się to na podstawie dokumentacji potwierdzającej koszty lub na podstawie ryczałtu (maksymalna kwota to 4,530 euro). Warto też wiedzieć, że osoby przebywające w związku małżeńskim muszą rozliczyć się z mężem/żoną, a dzięki temu mają też możliwość wspólnego skorzystania z belgijskich ulg podatkowych.

Jak złożyć zeznanie podatkowe w Belgii?

Rok podatkowy w Belgii równa się z rokiem kalendarzowym (1.01-31.12). Roczne zeznanie podatkowe mają obowiązek złożyć wszyscy rezydenci Belgii i nierezydenci, którzy osiągają w Belgii opodatkowane dochody. Zeznanie podatkowe za dochód z poprzedniego roku otrzymuje się w pierwszej połowie roku (około maja lub czerwca).

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia zeznania podatkowego?

– „id kaart” oraz numer PIN – to umożliwi logowanie na stronie urzędu skarbowego i dostęp do informacji o dochodzie z Belgii;

– zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza Belgią – w przypadku Polaków: z urzędu skarbowego w Polsce (na druku europejskim lub z tłumaczeniem na język niderlandzki;

– Loonfiche – belgijska karta podatkowa, która zawiera informacje o wynagrodzeniu, składkach na ubezpieczenie itp. Pracodawca musi ją wydać do końca kwietnia następnego roku po roku podatkowym. Jest opcja rozliczenia belgijskiego podatku bez karty podatkowej. W takiej sytuacji trzeba przygotować comiesięczne odcinki z wpłaty bądź roczne zestawienie płacowe;

– Individuale Rekening – roczny zbiór odcinków płacowych (jego złożenie nie jest obowiązkowe, może zastąpić Loonfiche).

– Loonbrieft (Loonbon) – paski płacowe na podstawie których może rozliczyć się osoba, która nie posiada belgijskiej karty podatkowej;

Podatki w Belgii - zeznanie podatkowe

Terminy rozliczenia podatkowego w Belgii

Deklaracja papierowa – do 30 czerwca
Deklaracja składana drogą internetową – do 15 lipca

Bardzo ważne jest to, że nierezydenci podatkowi nie otrzymują automatycznie deklaracji. Za pierwszym razem muszą zgłosić się do urzędu skarbowego i o to poprosić. Później rozliczenie powinno wyglądać tak jak u belgijskich rezydentów. Co ciekawe, nierezydenci mogą się rozliczać nawet do listopada.

Podatki w Belgii – pojęcia, które warto znać

Bedrijfvoorheffing – pobrana przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy;

Berechung der Steuer – wyliczenie podatku (pojęcie z deklaracji podatkowej);

Bezoldigingen – wynagrodzenie netto podatnika (pojęcie z deklaracji podatkowej);

Bijdragen in de reiskosten – składki na koszty podróży (uzależnione od ustaleń z pracodawcą).

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid – składki na ubezpieczenie pracownika;

Federale Overheidsdienst Financien – belgijski urząd skarbowy;

Individuale Rekening – roczne belgijskie zestawienie odcinków płacowych;

Kinderbijslag – zasiłek rodzinny;

Lohne und gehalter – łączny dochód brutto (pojęcie z deklaracji podatkowej);

Loonfiche – belgijska karta podatkowa, która zawiera informacje o wynagrodzeniu, składkach na ubezpieczenie itp. Pracodawca musi ją wydać do końca kwietnia następnego roku po roku podatkowym. Jest opcja rozliczenia belgijskiego podatku bez karty podatkowej. W takiej sytuacji trzeba przygotować comiesięczne odcinki z wpłaty bądź roczne zestawienie płacowe;

Loonbrieft (Loonbon) – paski płacowe na podstawie których może rozliczyć się osoba, która nie posiada belgijskiej karty podatkowej;

Overuren die recht geven op een overwerktoeslag – nadgodziny uprawniające do rocznej premii;

Terugbetaling woon werkverkeer – zwrot za dojazdy komunikacją miejską;

Vervroegd vakantiegeld – dodatek urlopowy za niewykorzystane dni;

Werkbonus – premia pracownicza;

Werkloosheidsuitkering – zasiłek dla bezrobotnych;

Zu bezahlen – kwota podatku do zapłaty (pojęcie z deklaracji podatkowej);

Zusammenfassung – rozliczenie łączne (pojęcie z deklaracji podatkowej).