Rozliczenie roczne Belgia

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Rozliczenie roczne firmy w Belgii

Rodzaje rozliczeń firm w Belgii

Rozliczenie roczne firm w Belgii – wymagane dokumenty

Rozliczenie roczne firm w Belgii – terminy

Zwrot podatku z Belgii

Zwrot podatku VAT z Belgii

Rozliczenie roczne firmy w Belgii

Każdy belgijski przedsiębiorca, nie tylko ten, który w swojej firmie zatrudnia pracowników, powinien znać przepisy dotyczące rocznego rozliczenia podatkowego dotyczące zarówno działalności gospodarczej, jak i osób fizycznych. Każdy podatnik ma obowiązek składania corocznych zeznań podatkowych do belgijskiego urzędu skarbowego (Federale Overheidsdienst Financiën). Warto nadmienić, że belgijski system podatkowy jest złożony, a w konsekwencji rozliczenie może sprawiać trudność. Na tej stronie znajdziesz najważniejsze informacje na temat rozliczenia rocznego w Belgii (podatki, terminy, wymagane dokumenty itp.).

Co warto wiedzieć o rocznym rozliczeniu belgijskiej firmy?

 1. Rok podatkowy w Belgii równa się z rokiem kalendarzowym (1.01-31.12).
 2. Każda legalnie pracująca w Belgii osoba otrzyma deklarację podatkową od urzędu skarbowego w sposób automatyczny (nie musi o to wnioskować). Roczne rozliczenie w Belgii można zrobić w urzędzie – tradycyjnie (do 30 czerwca), ale można także za pośrednictwem Internetu (www.taxonweb.be). Trzeba to zrobić do 15 lipca, ale jest to opcja tylko dla posiadaczy karty identyfikacyjnej i kodu PIN lub belgijskiej karty pobytu. W celu właściwego wypełnienia zeznania podatkowego należy zgromadzić wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków za rok ubiegły, a także dokumenty związane z ulgami podatkowymi, jeśli podatnik chce (i może) z nich skorzystać.
 3. W Belgii można rozliczyć się oraz dokonać korekty zeznania podatkowego do 3 lat wstecz. Oznacza to, że w 2022 roku można rozliczyć się za lata 2021, 2020 oraz 2019.
 4. Prawo podatkowe mówi, że z ulg podatkowych mogą skorzystać tylko te osoby, których 75% dochodów pochodzi z Belgii (mowa o wszystkich dochodach, także z innych krajów).
 5. Zarówno osoba fizyczna, jak i osoba prawna, mają możliwość ubiegania się o wydłużenie terminu rozliczenia. Odpowiedni wniosek trzeba złożyć w belgijskim urzędzie skarbowym.
 6. Wysokość kwoty wolnej od podatku w Belgii, a więc podstawowej formy odliczenia podatkowego, jest ustalana co roku przez władze.
 7. Jeśli osoba będąca belgijskim podatnikiem pozostaje w związku małżeńskim, musi rozliczyć się wspólnie z mężem/żoną. W tym celu trzeba przygotować dokumenty potwierdzające dochody współmałżonka oraz dokument z Polski o wspólnym zameldowaniu.
 8. Otrzymanie wezwania do rozliczenia z Federale Overheidsdienst Financien jest jednoznaczne z obowiązkiem niezwłocznego rozliczenia i złożenia deklaracji. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować wysokimi karami finansowymi.
 9. Belgijski podatek dochodowy ma charakter progresywny, co oznacza, że im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa jest jego stawka. Przy obliczaniu należnego podatku należy wziąć pod uwagę nie tylko dochody podlegające opodatkowaniu, ale też ulgi podatkowe i odliczenia.
 10. Aby rozliczyć się urzędem skarbowym w Belgii, trzeba mieć specjalną kartę podatkową loonfiche, czyli dokument od pracodawcy, który zawiera wszystkie dane potrzebne do rozliczenia. Pracownik powinien go otrzymać do kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym. Karta może zostać zastąpiona przez paski wypłat (loonbrief) lub przez roczne zestawienie płacowe (Individuele rekening).
 11. Za belgijskich rezydentów podatkowych są uważane osoby zameldowane na stałe w tym kraju. Rezydenci podatkowi odbierają automatyczne wezwanie z urzędu skarbowego między kwietniem a czerwcem. Ich obowiązkiem jest rozliczenie do końca czerwca (jeśli wybiorą opcję tradycyjną) lub do połowy lipca (jeśli chcą rozliczyć się drogą elektroniczną. Analogicznie – osoby, które nie są zameldowane na stałe, będą belgijskimi nierezydentami. Oznacza to, że np. przebywają w Belgii tylko w celach zarobkowych, a centrum ich interesów znajduje się za granicą. Osoby te nie otrzymują automatycznie deklaracji. Za pierwszym razem muszą zgłosić się do urzędu skarbowego i o to poprosić. Później rozliczenie powinno wyglądać tak jak u belgijskich rezydentów.
 12. W Belgii powszechna stawka podatku VAT to 21%. Dotyczy ona większości usług i towarów. Stawki zredukowane: 12% (dotyczy margaryny i licznych opłat, np. za radio, telewizję, węgiel, mieszkania, budowę), 6% (dotyczy lekarstw, produktów wydawniczych, żywności, wody butelkowanej, transportu) oraz 0% (dotyczy czasopism wydawanych codziennie i towarów pochodzących z eksportu).
 13. Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc – kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro, a jeśli obroty firmy nie przekraczają tej kwoty – deklarację można składać co miesiąc lub co kwartał (do wyboru). Deklarację miesięczne przedsiębiorcy powinni przesłać do 20. dnia kolejnego miesiąca, a kwartalną w czterech terminach – 20.04, 20.07, 20.10 i 20.01. Bardzo ważne jest terminowe regulowanie spłat.

Rodzaje rozliczeń firm w Belgii

Podejmując decyzję o założeniu własnej firmy w Belgii, warto zastanowić się, która forma działalności gospodarczej będzie odpowiadała możliwościom i oczekiwaniom danego przedsiębiorcy. Warto też zapoznać się z licznymi zasadami dotyczącymi najważniejszych aspektów prowadzenia firmy (formalności w urzędach, podatki, warunki działalności, zatrudniania pracowników). Trzeba także pamiętać, o tym, że każdy rodzaj działalności gospodarczej rozlicza się inaczej.

Rozliczenie roczne firmy w Belgii - rodzaje działalności

Rozliczenie belgijskiej działalności jednoosobowej

Największymi ułatwieniami w kwestiach rocznego rozliczenia w Belgii cechuje się jednoosobowa działalność gospodarcza. Właściciel działalności jednoosobowej (tzw. na własny rachunek), który odprowadza podatki i składki, rozlicza się tak samo jak osoba fizyczna zatrudniona na terenie Belgii. Jeśli przedsiębiorca niezależny pracuje w spółce (np. jako zarządzający), to otrzymuje wynagrodzenie, które podlega również opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Belgijski podatek dochodowy ma charakter progresywny, co oznacza, że im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa jest jego stawka. Podczas obliczania sumy podatku należnego do zapłaty trzeba zwrócić uwagę na odliczenia i dostępne ulgi podatkowe. Co ważne, muszą one być potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Progi podatku od osób fizycznych w Belgii są następujące:
Pierwszy próg, czyli 25% ma zastosowanie dla zarobków mniejszych niż 13,5 tys. euro;
Drugi próg – 40% dotyczy dochodu w przedziale 13,5 tysiąca euro – 23,720 euro;
Trzeci próg, a więc 45% obejmuje przychód od 23,720 euro do 41,060 euro;
Próg czwarty i największy (50%) ma zastosowanie dla zarobków wyższych niż 41,060 euro.

Przedsiębiorcy indywidualni płacą podatek dochodowy raz w roku, jednak prawo podatkowe przewiduje możliwość dokonywania przedpłat z tytułu podatku dochodowego (nie jest to obowiązkowe). Jednak jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na przedpłaty, musi pamiętać, że niedotrzymanie terminu powoduje podwyższenie podatku nawet o 6,75%. Przedpłaty podatku w Belgii są dokonywane cztery razy w roku: 10.04, 10.07, 10.10 i wyjątek – 20.12

Rozliczenia belgijskim z urzędem skarbowym (Federale Overheidsdienst Financien) trzeba dokonać samodzielnie. Tak jak osoby fizyczne, podatek płaci się tylko raz w roku. Przy pierwszej wpłacie na konto urzędu skarbowego, trzeba dodać dopisek 'Nouveau’ (oprócz podania swoich danych). Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwi to urzędowi skarbowemu wydanie formularzy do wpłat oraz nadanie numeru historii podatkowej. Co ważne, dla przedsiębiorców, którzy będą sumiennie przestrzegać obowiązków podatkowych, możliwe jest obniżenie podatku o 2,25%, 3%, 3,75% lub nawet o 4,5%.

Terminy rozliczenia to 30 czerwca (dla osób rozliczających się w urzędzie) i 15 lipca dla osób rozliczających się przez stronę eservices.minfin.fgov.be).

Działalność jednoosobowa musi płacić podatek VAT, jeśli jej roczny dochód przekracza 25 tysięcy euro. W Belgii powszechna stawka podatku VAT to 21%. Dotyczy ona większości usług i towarów. Stawki zredukowane: 12% (dotyczy margaryny i licznych opłat, np. za radio, telewizję, węgiel, mieszkania, budowę), 6% (dotyczy lekarstw, produktów wydawniczych, żywności, wody butelkowanej, transportu) oraz 0% (dotyczy czasopism wydawanych codziennie i towarów pochodzących z eksportu).

Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc – kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro, a jeśli obroty firmy nie przekraczają tej kwoty – deklarację można składać co miesiąc lub co kwartał (do wyboru). Deklarację miesięczne przedsiębiorcy powinni przesłać do 20. dnia kolejnego miesiąca, a kwartalną w czterech terminach – 20.04, 20.07, 20.10 i 20.01. Bardzo ważne jest terminowe regulowanie spłat.

Rozliczenie spółek w Belgii

Wszystkie spółki w Belgii opodatkowane są podatkiem od osób prawnych. W przypadku spółki jawnej, która jest spółką osobową, wybór formy opodatkowania zależy od wspólników. Jeśli status tej spółki zostanie zarejestrowany – płacą oni podatek od osób prawnych, a jeśli nie – podatek od osób fizycznych.

Stawki podatku od spółek są następujące:
– dochody mniejsze niż 25 tysięcy euro – 24,98 %,
– dochody od 25 tysięcy euro do 90 tysięcy euro – 31,93 %,
– dochody od 90 tysięcy euro do 323,750 tysięcy euro – 33,99 %.

Warto także pamiętać, że wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż towarów lub usług, zobowiązane są do dokonania rejestracji jako płatnik VAT, prowadzenia odpowiedniej księgowości oraz rozliczeń tego podatku w skali miesięcznej lub kwartalnej. Zwolnieniu z podatku VAT podlegają spółki, których roczne obroty nie przekraczają 25 tys. euro. Firmy te nie mają obowiązku odprowadzania podatku VAT, ale też nie mogą odliczyć uiszczonego podatku VAT.

Roczne rozliczenie biznesu w Belgii - stawki VAT

Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc – kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro, a jeśli obroty firmy nie przekraczają tej kwoty – deklarację można składać co miesiąc lub co kwartał (do wyboru). Deklarację miesięczne przedsiębiorcy powinni przesłać do 20. dnia kolejnego miesiąca, a kwartalną w czterech terminach – 20.04, 20.07, 20.10 i 20.01. Bardzo ważne jest terminowe regulowanie spłat. W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji, mogą zostać nałożone kary finansowe – 10% należnego podatku VAT lub nawet do 250 euro.

Rozliczenie roczne firm w Belgii – wymagane dokumenty

Do złożenia zeznania podatkowego potrzebne są następujące dokumenty:

– „id kaart” oraz numer PIN – to umożliwi logowanie na stronie urzędu skarbowego i dostęp do informacji o dochodzie z Belgii;

– zaświadczenie o dochodach uzyskanych poza Belgią – w przypadku Polaków: z urzędu skarbowego w Polsce (na druku europejskim lub z tłumaczeniem na język niderlandzki;

– Individuale Rekening – roczny zbiór odcinków płacowych (jego złożenie nie jest obowiązkowe, może zastąpić Loonfiche).

– Loonfiche – belgijska karta podatkowa, która zawiera informacje o wynagrodzeniu, składkach na ubezpieczenie itp. Pracodawca musi ją wydać do końca kwietnia następnego roku po roku podatkowym. Jest opcja rozliczenia belgijskiego podatku bez karty podatkowej. W takiej sytuacji trzeba przygotować comiesięczne odcinki z wpłaty bądź roczne zestawienie płacowe;

Loonbrieft (Loonbon) – paski płacowe na podstawie których może rozliczyć się osoba, która nie posiada belgijskiej karty podatkowej;

– dokumenty potwierdzające ulgi podatkowe, z których chce skorzystać podatnik (prawo do ulg podatkowych (oraz do zwrotu nadpłaty podatkowej) mają tylko ci, którzy w Belgii uzyskali 75% swojego całego dochodu.

Rozliczenie roczne firm w Belgii – terminy

Złożenie deklaracji podatkowej nie będzie możliwe bez posiadania dokumentów dostarczanych przez pracodawcę. Mają oni obowiązek wydania kart podatkowych do końca kwietnia roku następującego po roku rozliczeniowym.

Belgijskim rezydentom fiskus od kwietnia do czerwca sam wysyła formularze podatkowe. Przypominamy: nierezydenci nie otrzymują automatycznie deklaracji – za pierwszym razem muszą zgłosić się do urzędu skarbowego i o to poprosić. Później rozliczenie powinno wyglądać tak jak u belgijskich rezydentów.

Terminy rozliczenia to 30 czerwca (dla osób rozliczających się w urzędzie) i 15 lipca dla osób rozliczających się przez stronę eservices.minfin.fgov.be).

Można rozliczyć się oraz dokonać korekty zeznania podatkowego do 3 lat wstecz. Oznacza to, że w 2022 roku można się rozliczyć za lata 2021, 2020 oraz 2019.

Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc – kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro, a jeśli obroty firmy nie przekraczają tej kwoty – deklarację można składać co miesiąc lub co kwartał (do wyboru). Deklarację miesięczne przedsiębiorcy powinni przesłać do 20. dnia kolejnego miesiąca, a kwartalną w czterech terminach – 20.04, 20.07, 20.10 i 20.01. Bardzo ważne jest terminowe regulowanie spłat.

Zwrot podatku z Belgii

Prawo do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego mają osoby, które legalnie pracowały w Belgii. Urząd skarbowy musi mieć w swoim systemie informację, że pracodawca odprowadzał za nie podatek.

Rozliczenie roczne w Belgii - zwrot

Trzeba także załączyć następujące dokumenty:
– Loonfiche – karta podatkowa, którą pracownikowi dostarcza pracodawca (w zastępstwie: roczny zbiór dokumentów wynagrodzenia lub 12 odcinków płacowych);
– zaświadczenie o dochodach z urzędu skarbowego z kraju pochodzenia;
– zaświadczenie z banku z numerem konta do zwrotu;
– kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Zwrot podatku jest przyznawany około pół roku do roku po rozliczeniu. Urząd skarbowy analizuje wysokość zarobków, miejsce pracy, ulgi podatkowe oraz sytuację podatnika i dlatego czas na wydanie decyzji ulega zmianie. Otrzymany zwrot podatku jest wpłacany na konto podane w formularzu (może to być konto w Polsce).

Zwrot podatku VAT z Belgii

Wszystkie belgijskie przedsiębiorstwa, które prowadzą sprzedaż towarów czy usług, zobowiązane są do dokonania rejestracji jako płatnik VAT oraz rozliczeń tego podatku w skali miesięcznej lub kwartalnej. Zwolnieniu z podatku VAT podlegają spółki, których roczne obroty nie przekraczają 25 tysięcy euro.

Można ubiegać się o zwrot podatku VAT za okres od trzech miesięcy do roku. Wnioskując o zwrot za jeden kwartał, minimalny VAT musi wynosić więcej niż 50 euro, a w przypadku roku – więcej niż 400 euro. Co ważne, polskie firmy mogą domagać się zwrotu zapłaconego podatku VAT za towary i usługi, które zakupiły w ramach wykonywania działalności gospodarczej za granicą.

Do wniosku o zwrot belgijskiego podatku VAT najczęściej dołączane są dokumenty związane z wszelkimi remontami, zakupem paliw czy ropy oraz kosztami dotyczącymi noclegów. Bardzo ważne jest to, aby wszystkie koszty były związane z prowadzoną firmą. Dlatego też wszystkie faktury muszą zawierać szczegółowe dane nabywcy, a co za tym idzie, nie można dołączyć do wniosku paragonów, bo nie zawierają takich danych.

Wniosek o zwrot belgijskiego podatku od wartości dodanej trzeba złożyć do dziewięciu miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Co ciekawe, wniosek trzeba najpierw złożyć w urzędzie skarbowym w swoim kraju. Przykładowo w Polsce, to polski fiskus sprawdza podatnika i poprawność jego wniosku, a dopiero potem przekazuje go do odpowiedniego kraju. Jednak nie oznacza to, że zwrot zostanie przyznany. Urząd skarbowy w Belgii może poprosić o dostarczenie brakujących dokumentów bądź wyjaśnienie niejasnych kwestii i w takim przypadku termin otrzymania zwrotu może wydłużyć się nawet o miesiąc lub dwa.